Doar împreună putem reuși - Măsuri integrate pentru combaterea marginalizării rurale

Campanii

 Activitati desfasurate in cadrul SA1.2 - Scoala dupa scoala - Programe de limitare a abandonului scolar si crestere a rezultatelor elevilor, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA1.3 - A doua sansa – Programe pentru alfabetizare si reluarea educatiei obligatorii, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.1 -  Ucenicie la locul de munca, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.2 -  Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de Informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.3 -  Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.4 -  Masuri de subventionare a angajatorilor care efectueaza angajari din randul membrilor grupului tinta, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA3.1 -  Asistenta pentru initierea unei afaceri, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA4.1 -  Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv etnicilor romi, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA4.2 -  Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitati, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA6.1 -  Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA6.2 -  Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii documentelor de asistenta sociala, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.1 -  Masuri integrate pentru combaterea marginalizarii rural, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA8.1 -  Management si monitorizare, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA8.2 -  Achizitii publice, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA9.1 -   Conferinta de lansare/finalizare a proiectului, POCU/18/4/1/101914

Perioada:

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Doar impreuna putem reusi - Masuri integrate pentru combaterea marginalizarii rurale” ID proiect: POCU/18/4/1/101914 Beneficiar: Comuna Cerăt, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro